Vítejte ve Ždírci nad Doubravou! edit delete

Kde Doubravka se v stínech rodí tichá a rosí květné lučiny,
tam duši mé se nejvolněji dýchá, tam domov můj je jediný...

Vítejte ve vstupní bráně do Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy na straně jedné a CHKO Železné hory na straně druhé, vítejte ve Ždírci nad Doubravou! Naše město se nachází v nadmořské výšce od 490 m n.m. (místní část Nový Studenec) až 624 m n.m. (vrch Barchanec u místní části Benátky). Ždírec vznikl jako sídlo na významné středověké Liběcké stezce tzv. ždířením, čili vypalováním původního bukojedlového pralesa. A právě dobrá dopravní dostupnost přispěla zejména po 2.světové válce k výraznému rozvoji obce. Přestože je možné Ždírec nadneseně nazvat hlavním městem dřevařského průmyslu v České republice, najdete zde firmy z mnoha oborů - textilní průmysl, strojírenství, slévárenství, zpracování plastů ...

Aktuality z celého webu

Rozpočtové opatření č.6/2017 edit delete

Zastupitelstvo města schválilo dne 3.5..2017 rozpočtové opatření č.6/2017.
4.5.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy č. 33/2016 - edit delete

Zastupitelstvo města rozhodlo na svém 13.zasedání o poskytnutí dotace pí.Tamaře Maurer a pí. Vladimíře Hrbáčkové na opravu čelní fasády zámku v Novém Studenci. Oprava této místní památky bude dále financována z prostředků poskytnutých Krajem Vysočina a z prostředků příjemce dotace. Veřejnoprávní smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
4.5.2017, Libor Málek, rubrika Registr smluv

Naše noviny 05-2017 edit delete

27.4.2017, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti č.4/2017 edit delete

Pronájem části pozemku parc.č 539/1, k.ú. Horní Studenec.
26.4.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska