Vítejte ve Ždírci nad Doubravou! edit delete

Kde Doubravka se v stínech rodí tichá a rosí květné lučiny,
tam duši mé se nejvolněji dýchá, tam domov můj je jediný...

Vítejte ve vstupní bráně do Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy na straně jedné a CHKO Železné hory na straně druhé, vítejte ve Ždírci nad Doubravou! Naše město se nachází v nadmořské výšce od 490 m n.m. (místní část Nový Studenec) až 624 m n.m. (vrch Barchanec u místní části Benátky). Ždírec vznikl jako sídlo na významné středověké Liběcké stezce tzv. ždířením, čili vypalováním původního bukojedlového pralesa. A právě dobrá dopravní dostupnost přispěla zejména po 2.světové válce k výraznému rozvoji obce. Přestože je možné Ždírec nadneseně nazvat hlavním městem dřevařského průmyslu v České republice, najdete zde firmy z mnoha oborů - textilní průmysl, strojírenství, slévárenství, zpracování plastů ...

Aktuality z celého webu

Prodej krůt - ZDV Mrákotín - 5.4.2018 edit delete

4.4.2018, Pavlína Brychtová, rubrika Online služby

Rozšíření kapacity ZŠ Ždírec nad Doubravou edit delete

Předmětem realizace projektu je přístavba/nástavba nových prostor v areálu ZŠ ve Ždírci nad Doubravou a řešení nedostatečné kapacity ZŠ. Projekt počítá s vybudováním 5 nových kmenových učeben a tří nových odborných učeben včetně potřebného zázemí k těmto prostorám.
4.4.2018, Libor Málek, rubrika Hlavní stránka

Ždírec n. D. má novou turistickou známku ke 100. výročí vzniku Československa edit delete

Ke 100. výročí vzniku Československa má město Ždírec nad Doubravou ze speciální edice novou turistickou známku, kde je vyobrazena lípa svobody, která byla zasazena ve Ždírci nad Doubravou 3. 5. 1919.
3.4.2018, Bohumír Nikl, rubrika Turistika

Jarní ždírecký jarmark - sobota 7. 4. 2018 od 9.00 hod. edit delete

V sobotu 7. 4. 2018 od 9.00 hod. do 14.00 hod. se bude konat na náměstí 9. května ve Ždírci nad Doubravou již 3. jarní ždírecký jarmark.
3.4.2018, Bohumír Nikl, rubrika Zpravodajství

Závěrečný účet Města Ždírec nad Doubravou za rok 2017 - NÁVRH edit delete

Závěrečný účet Města Ždírec nad Doubravou za rok 2017 - NÁVRH, zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude projednán zastupitelstvem města na 21. zasedání dne 26.dubna 2018.
3.4.2018, Libor Málek, rubrika Městský úřad

Veselé Velikonoce 2018 edit delete

29.3.2018, Jan Martinec, rubrika Hlavní stránka

Bledule už kvetou edit delete

V Národní přírodní rezervaci Ransko už kvetou bledule.
28.3.2018, Bohumír Nikl, rubrika Zpravodajství

Rozpočtové opatření č.3/2018 edit delete

Rada města schválila dne 26.3.2018 rozpočtové opatření č.3. Tímto opatřením se navyšují celkové příjmy i celkové výdaje rozpočtu o částku 182 650,55 Kč.
27.3.2018, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Naše noviny 04-2018 edit delete

27.3.2018, Jan Martinec, rubrika Naše noviny