Vítejte ve Ždírci nad Doubravou! edit delete

Kde Doubravka se v stínech rodí tichá a rosí květné lučiny,
tam duši mé se nejvolněji dýchá, tam domov můj je jediný...

Vítejte ve vstupní bráně do Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy na straně jedné a CHKO Železné hory na straně druhé, vítejte ve Ždírci nad Doubravou! Naše město se nachází v nadmořské výšce od 490 m n.m. (místní část Nový Studenec) až 624 m n.m. (vrch Barchanec u místní části Benátky). Ždírec vznikl jako sídlo na významné středověké Liběcké stezce tzv. ždířením, čili vypalováním původního bukojedlového pralesa. A právě dobrá dopravní dostupnost přispěla zejména po 2.světové válce k výraznému rozvoji obce. Přestože je možné Ždírec nadneseně nazvat hlavním městem dřevařského průmyslu v České republice, najdete zde firmy z mnoha oborů - textilní průmysl, strojírenství, slévárenství, zpracování plastů ...

Aktuality z celého webu

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů edit delete

General Data Protection Regulation (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vstupuje v účinnost 25.5.2018. Vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.
22.5.2018, Libor Málek, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje nemovitostí č. 12/2018 edit delete

Záměr budoucího prodeje pozemku pro výstavbu bytového domu. Pozemek bude oddělen z pozemků parc.č. 343/4, 343/5, 343/6, k.ú. Ždírec nad Doubravou.
17.5.2018, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje nemovitostí č. 11/2018 edit delete

Záměr prodeje pozemku parc.č. 342/255, vytvořeného z pozemku parc.č. 342/206, k.ú. Ždírec nad Doubravou.
17.5.2018, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Dražební vyhláška dražby dobrovolné edit delete

17.5.2018, Pavlína Brychtová, rubrika Hlavní stránka

Výstava bonsají, Nové Ransko 26.5.2018, klubovna SDH edit delete

SDH a Osadní výbor Nové Ransko pořádají 26.5.2018 v době od 10:00 do 17:00 hod. v klubovně SDH výstavu bonsají.
14.5.2018, Jan Martinec, rubrika Zpravodajství

Inzerát na pronájem pivnice edit delete

10.5.2018, Zdeněk Pleva, rubrika Kultura a sport