Vítejte ve Ždírci nad Doubravou! edit delete

Kde Doubravka se v stínech rodí tichá a rosí květné lučiny,
tam duši mé se nejvolněji dýchá, tam domov můj je jediný...

Vítejte ve vstupní bráně do Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy na straně jedné a CHKO Železné hory na straně druhé, vítejte ve Ždírci nad Doubravou! Naše město se nachází v nadmořské výšce od 490 m n.m. (místní část Nový Studenec) až 624 m n.m. (vrch Barchanec u místní části Benátky). Ždírec vznikl jako sídlo na významné středověké Liběcké stezce tzv. ždířením, čili vypalováním původního bukojedlového pralesa. A právě dobrá dopravní dostupnost přispěla zejména po 2.světové válce k výraznému rozvoji obce. Přestože je možné Ždírec nadneseně nazvat hlavním městem dřevařského průmyslu v České republice, najdete zde firmy z mnoha oborů - textilní průmysl, strojírenství, slévárenství, zpracování plastů ...

Aktuality z celého webu

Veřejnoprávní smlouva č.3/2018 edit delete

Zastupitelstvo města schválilo dne 14.12.2017 dotace /dary pro spolky a sdružení na rok 2018. Dle par.10 d, zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje poskytovatel dotace na své elektronické úřední desce takové veřejnoprávní smlouvy, kdy je poskytována dotace o objemu 50.000 Kč a více.
9.1.2018, Libor Málek, rubrika Registr smluv

Sportovní ples 2018 edit delete

5.1.2018, Zdeněk Pleva, rubrika Sport

Oznámení o záměru prodeje nemovitostí č. 1/2018 edit delete

Oznámení o záměru prodeje pozemků parc.č. 275/13, 943/2, 943/3 a 275/31, k.ú. Ždírec nad Doubravou
2.1.2018, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti č. 1/2018 edit delete

Oznámení o pronájmu pozemku parc.č. 454/2, orná půda, o výměře 1127 m2, k.ú. Horní Studenec
2.1.2018, Jan Martinec, rubrika Úřední deska