Vítejte ve Ždírci nad Doubravou! edit delete

Kde Doubravka se v stínech rodí tichá a rosí květné lučiny,
tam duši mé se nejvolněji dýchá, tam domov můj je jediný...

Vítejte ve vstupní bráně do Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy na straně jedné a CHKO Železné hory na straně druhé, vítejte ve Ždírci nad Doubravou! Naše město se nachází v nadmořské výšce od 490 m n.m. (místní část Nový Studenec) až 624 m n.m. (vrch Barchanec u místní části Benátky). Ždírec vznikl jako sídlo na významné středověké Liběcké stezce tzv. ždířením, čili vypalováním původního bukojedlového pralesa. A právě dobrá dopravní dostupnost přispěla zejména po 2.světové válce k výraznému rozvoji obce. Přestože je možné Ždírec nadneseně nazvat hlavním městem dřevařského průmyslu v České republice, najdete zde firmy z mnoha oborů - textilní průmysl, strojírenství, slévárenství, zpracování plastů ...

Aktuality z celého webu

Naše noviny 02-2017 edit delete

Při Tříkrálové sbírce ve Ždírci nad Doubravou bylo vybráno 67 282 Kč. Velké poděkování patří všem štědrým dárcům za poskytnuté dary, a dětem, které se koledování zúčastnily. Dále patří poděkování všem vedoucím skupinek, kteří věnovali svůj čas této charitativní akci.
26.1.2017, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy č.7/2017, TATRAN Ždírec nad Doubravou - dotace r.2017 edit delete

Zastupitelstvo města rozhodlo na svém 13.zasedání o poskytnutí dotace TATRANU Źdírec nad Doubravou, IČ:15059600. Veřejnoprávní smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
24.1.2017, Libor Málek, rubrika Registr smluv

Úklid psích exkrementů edit delete

24.1.2017, Jan Martinec, rubrika Zpravodajství

VÝZVA č. 2/2017 - REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU - 2. ETAPA edit delete

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY ZADANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ
18.1.2017, Jan Martinec, rubrika Veřejné zakázky

Sportovní ples, 4. února 2017 edit delete

17.1.2017, Jan Martinec, rubrika Zpravodajství

Placení daně z nemovitostí - informace edit delete

Finanční správa nabízí zasílání údajů pro platbu daně z nemovitostí na e-mail poplatníka.
17.1.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska