Vítejte ve Ždírci nad Doubravou! edit delete

Kde Doubravka se v stínech rodí tichá a rosí květné lučiny,
tam duši mé se nejvolněji dýchá, tam domov můj je jediný...

Vítejte ve vstupní bráně do Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy na straně jedné a CHKO Železné hory na straně druhé, vítejte ve Ždírci nad Doubravou! Naše město se nachází v nadmořské výšce od 490 m n.m. (místní část Nový Studenec) až 624 m n.m. (vrch Barchanec u místní části Benátky). Ždírec vznikl jako sídlo na významné středověké Liběcké stezce tzv. ždířením, čili vypalováním původního bukojedlového pralesa. A právě dobrá dopravní dostupnost přispěla zejména po 2.světové válce k výraznému rozvoji obce. Přestože je možné Ždírec nadneseně nazvat hlavním městem dřevařského průmyslu v České republice, najdete zde firmy z mnoha oborů - textilní průmysl, strojírenství, slévárenství, zpracování plastů ...

Aktuality z celého webu

ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou, střednědobý výhled rozpočtu edit delete

Dle novely zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je příspěvková organizace nově povinna sestavovat střednědobý výhled rozpočtu. Střednědobý výhled rozpočtu byl projednán a schválen Radou města Ždírec nad Doubravou dne 1.3.2017 ve stejném rozsahu, v jakém byl předložen v podobě návrhu.
2.3.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou - rozpočet 2017 edit delete

Dle novely zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňujeme rozpočet příspěvkové organizace pro rok 2017.
2.3.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Upozornění KZM Ždírec n.D. edit delete

V pátek 3. března 2017 bude otevřeno pouze od 12 do 17 hodin.
2.3.2017, Dana Josková, rubrika Kulturní zařízení města Ždírec nad Doubravou

Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor č.1/2017 edit delete

Pronájem nebytových prostor v budově čp. 70, Horní Studenec
1.3.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Naše noviny 03-2017 edit delete

24.2.2017, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Ždírec nad Doubravou za rok 2016 edit delete

Na základě zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí provedli zaměstnanci Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 5. a 6. prosince 2016 nejprve dílčí přezkoumání a následně ve dnech 13. a 14. února 2017 konečné přezkoumání hospodaření města. Závěr přezkoumání: NEBYLY ZJIŠTĚNY CHYBY A NEDOSTATKY.
23.2.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

URŠULOVINY edit delete

Dnes 23. února 2017 od 18.00 hodin v sále kina ve Ždírci n.D. Předprodej v městské knihovně.
23.2.2017, Dana Josková, rubrika Kino