Ceník inzerce v Našich novinách edit delete

Ceny inzerce v Našich novinách platné od čísla 2/2013.

 1. 486 cm2, celá strana A4 1.500 Kč
 2. 243 cm2, ½ strany 750 Kč
 3. 1/3 strany strany 500 Kč
 4. 121,5 cm2, ¼ strany 375 Kč
 5. 81 cm2, 1/6 strany 250 Kč
 6. 1/8 strany 188 Kč
 7. 1/12 strany A4 125 Kč
 8. 1/24 strany 63 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH!

Při objednávce 3 a více opakování inzerce přísluší objednateli sleva ve výši 25%.

Tyto ceny platí pro zpracování textu inzerátu v podobě textu ve formátu *.DOC, případně při dodání zpracovaného inzerátu v elektronické podobě. Bude-li inzerent požadovat grafické zpracování inzerátu, bude cena stanovena po dohodě se zpracovatelem inzerátu.

Řádková inzerce:

 1. 20 Kč za jeden řádkový inzerát do velikosti 5 řádků tiskového sloupce šíře do 58 mm
 2. 20 Kč za každých dalších i započatých 5 řádků nad rozsah inzerátu dle odst. 1)
 3. 45 Kč za jeden řádkový inzerát do velikosti 5 řádků tiskového sloupce šíře do 58 mm, který bude opakován max. ve třech po sobě jdoucích výtiscích NN
 4. 45 Kč za každých dalších i započatých 5 řádků nad rozsah inzerátu dle odst. 3)

Ceny jsou uvedeny bez DPH!

Ceny inzerce schválila Rada města Ždírec nad Doubravou dne 16. ledna 2013.