74.schůze rady města edit delete

21.3.2002 | Jan Martinec

Z Á P I S č. 74

ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 20.března 2002.

Přítomni: Ing.Miloslav Gajdorus, Jan Martinec, Ivan Vomela, Hubert Kolář, Mgr.Jiří Novák

Program schůze:

 1. Posouzení nabídek ve veřejných soutěžích, zadání z ruky.
 2. Stanovení programu XVI.zasedání zastupitelstva města.
 3. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu.
 4. Jmenování komise pro posouzení nabídek ve veřejné soutěži.
 5. Příspěvky na činnost.
 6. Stavební úpravy školní jídelny Ždírec n.D.
 7. Zakoupení travní sekačky.
 8. Výplata důchodu.
 9. Přijetí zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti.
 10. Osvobození od poplatku za držení psa.
 11. Vytvoření pracovního místa pro výkon civilní služby.
 12. Různé, pošta

 

 1. Rada posoudila nabídky soutěžitelů ve veřejných soutěžích – veřejné zakázky malého rozsahu.
 1. Komunikace ul.Nad Řekou:

Nabídku podle upřesněných podmínek města podaly firmy Silnice Havl.Brod a Dvořák, stavby pozemních komunikací Havl.Brod.

 • SILNICE a.s.Hradec Králové, závod Havlíčkův Brod, cena za dílo vč.DPH = 1.354.327,-Kč
 • Dvořák, stavby pozemních komunikací Havl.Brod, cena za dílo vč.DPH = 1.361.650,-Kč

Usnesení:

Rada města rozhodla, že město zadá zakázku na výstavbu povrchu ulice Nad Řekou společnosti SILNICE a.s.Hradec Králové, odštěpný závod Havlíčkův Brod.

Město vyzve vítěze soutěže k uzavření smlouvy o dílo v souladu s podmínkami zadání soutěže.

Hlasování: 5 pro

 1. Oprava budovy č.p. 99 v Horním Studenci:

Nabídku podaly firmy Jaroslav Kovačka, stavební a obchodní činnost, Žďár n.S. a D&s s.r.o. Praha, provozovna Ždírec n.D. Firma Josef Bříza, stavební práce, se z účasti v soutěži omluvila.

1. Jaroslav Kovačka:

 • zateplená fasáda + výměna oken – 684.000,-Kč
 • fasáda beze zateplení a výměny oken – 268.000,-Kč
 • střecha – 35.300,-Kč
 • venkovní úpravy – 162.000,-Kč
 • vnitřní úpravy budovy – 196.000,-Kč
 1. D&s s.r.o. Praha, provozovna Ždírec n.D.:
 • zateplená fasáda + výměna oken – 369.846,-Kč
 • fasáda beze zateplení a výměny oken – 182.925,-Kč
 • střecha – 33.300,-Kč
 • venkovní úpravy – 152.960,-Kč
 • vnitřní úpravy budovy – 95.300,-Kč

Ceny vč.DPH.

Usnesení:

Rada města na základě předložených nabídek rozhodla, že město zadá zakázku na opravu budovy firmě D&s s.r.o. Praha, provozovna Ždírec n.D.

Město vyzve vítěze soutěže k jednání o rozsahu oprav a harmonogramu prací a následně k uzavření smlouvy o dílo v souladu s podmínkami zadání soutěže.

Hlasování: 5 pro

 1. Rekonstrukce ulice Příčná:

Nabídku podaly všechny vyzvané firmy.

 • STRABAG a.s., Pelhřimov, cena za dílo vč.DPH = 1.457.383,-Kč
 • DOPRAVNÍ STAVBY HOLDING a.s. stř.Litomyšl, cena za dílo vč.DPH = 1.746.647,-Kč
 • SILNICE a.s., závod Havlíčkův Brod, cena za dílo vč.DPH = 1.963.334,-Kč
 • Dvořák Havlíčkův Brod, cena za dílo vč.DPH = 2.010.145,-Kč

Usnesení:

Rada města rozhodla, že město zadá zakázku na rekonstrukci části ulice Příčná společnosti STRABAG, a.s.

Město vyzve vítěze soutěže k jednání o rozsahu stavby a harmonogramu prací a následně k uzavření smlouvy o dílo v souladu s podmínkami zadání soutěže. O rozsahu prací a výši plnění rozhodne rada vzhledem k finančním možnostem města do 30.6.2002.

Hlasování: 5 pro

 1. TI ulice Jižní, 2.etapa:

Nabídku podaly všechny 4 vyzvané firmy.

 1. STAVAK s.r.o. Havl.Brod:
 • kanalizace 164.175,-Kč
 • vodovod 140.091,-Kč

cena celkem 304.266,-Kč

 • komunikace v souladu s výzvou (hrubá stavba) 275.690,-Kč
 1. PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.:
 • kanalizace 175.563,-Kč
 • vodovod 194.431,-Kč

cena celkem 369.994,-Kč

 • komunikace – firma v rozporu s výzvou podala nabídku na kompletní stavbu komunikace v hodnotě 1.352.493,-Kč, cenu za dílo nelze posoudit
 1. Dvořák Havlíčkův Brod:
 • kanalizace 209.241,-Kč
 • vodovod 159.533,-Kč

cena celkem 368.774,-Kč

 • komunikace – firma v rozporu s výzvou podala nabídku na kompletní stavbu komunikace v hodnotě 939.445,-Kč, cenu za dílo nelze posoudit

Ceny bez DPH.

Usnesení:

Rada města rozhodla, že město zadá zakázku společnosti STAVAK s.r.o. Havlíčkův Brod.

Město vyzve vítěze soutěže k uzavření smlouvy o dílo v souladu s podmínkami zadání soutěže.

Hlasování: 5 pro

 1. Střešní krytina pohostinství Benátky:

Nabídku podaly firmy.

 • Jan Šlerka, Ždírec n.D., cena za dílo vč.DPH = 48.300,-Kč
 • Benc & syn, Přibyslav, cena za dílo = 48.510,-Kč

Usnesení:

Rada města rozhodla, že město zadá zakázku p.Janu Šlerkovi.

Hlasování: 5 pro

 1. Odvod srážkových vod od řadových garáží Na Balkáně:

Rada posoudila cenovou nabídku na výstavbu kanalizace pro odvod srážkových vod, kterou na základě projektu zpracovaného firmou PPP Pardubice podal p.Josef Marek.

Nabídka vč. DPH:

Josef Marek, cena za dílo = 150.936,50 Kč

Usnesení:

Rada města rozhodla, že stavbu zadá město firmě Josef Marek v souladu s cenovou nabídkou.

Hlasování: 5 pro

 1. Rada projednala návrh bodů programu XVI.zasedání zastupitelstva, které se bude konat 28.března 2002, předložený městským úřadem. Rada souhlasí s návrhem bez připomínek.
 2. Rada se seznámila s projektem na výstavbu bezbariérového vstupu, přístřešku a přístavby toalet budovy v Údavech čp.43. Projekt zpracovala fa B-IMPULS Žďár n.S.
 3. Usnesení:

  Rada města rozhodla o výzvě k podání nabídky dle §49b zákona o veřejných zakázkách na výstavbu bezbariérového vstupu s přístřeškem a přístavbu budovy čp.43 v Údavech. MěÚ vyzve k podání nabídky 3 stavení společnosti.

  Hlasování: 5 pro

 4. Rada města vypsala na 73.schůzi veřejnou soutěž na dodavatele stavby bytových domů C+D. Otevírání obálek s nabídkami a posouzení nabídek provede jmenovaná komise ve čtvrtek 27.3.2002 ve 13,00 hod.
 5. Usnesení:

  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení nabídek ve veřejné soutěži \"Vý-

  stavba Ždírec nad Doubravou – II. etapa, 16 bytových jednotek, bytový dům C,D” ve složení: starosta a místosta-

  rosta, vedoucí oddělení výstavby MěÚ, předseda finančního výboru, zástupce okresního úřadu a 2 zaměstnanci a.s.

  CZ-STAVEBNÍ HOLDING Pardubice

  Hlasování: 5 pro

 6. Rada projednala žádost SK DEKORA Ždírec n.D. a žádost Klubu seniorů o příspěvek na činnost klubů.

Usnesení:

 1. Rada města souhlasí s příspěvkem ve výši 5.000,-Kč oddílu ASPV na zajištění průběhu akce DEN SPORTU PRO VŠECHNY, kterou oddíl pořádá 8.5.2002.
 2. Rada města souhlasí s příspěvkem ve výši 5.000,-Kč fotbalovému oddílu na výrobu cca 50 ks vlaječek se znakem oddílu a města. Které budou použity k propagaci města na fotbalovém turnaji dorosteneckých mužstev v Sušici ve dnech 17. – 20.5.2002. Příspěvek je vázán na účast dorostenců v turnaji.
 3. Rada města souhlasí s příspěvkem ve výši 25,-Kč na 1 účastníka akce “Setkání seniorů”, která se uskuteční v sále KD Horní Studenec 27.dubna 2002.

Hlasování: 5 pro

 1. Rada projednala návrh firmy DESIGN s.r.o. Chotěboř na zpracování studie přestavby prostor školní jídelny s ohledem na požadavky okresního hygienika a s potřebou zvýšit kapacitu kuchyně na přípravu 500 jídel denně.
 2. Usnesení:

  Rada města souhlasí s vypracováním studie stavebních úprav, návrhu technologie s propočtem nákladů, kterou zpracuje fa DESIGN s.r.o. Chotěboř v ceně 18.400,-Kč vč.DPH do 20.dubna 2002.

  Hlasování: 5 pro

 3. Rada projednala možnost zakoupení travní sekačky STARJET 2000/18 s přídavným zařízením (čelní radlice na vyhrnování sněhu + zimní řetězy) formou leasingové smlouvy s tříletým splátkováním.
 4. Usnesení:

  Rada města souhlasí s uzavřením leasingové smlouvy se společností DEKORA-leasing Ždírec n.D na dodávku travního žacího stroje STARJET 2000/18 s přídavným zařízením s pořizovací hodnotou 130.570,-Kč.

  Hlasování: 5 pro

 5. Rada posoudila žádost částečně nesvéprávné Bohdany Vančuchové na jednorázové vyplacení zůstatku důchodu a na změnu četnosti výplaty invalidního důchodu.
 6. Usnesení:

  Rada města souhlasí s vyplacením částky 1485,60 Kč Bohdaně Vančuchové jednorázově na úhradu osobních potřeb a dále s tím, že invalidní důchod bude MěÚ vyplácet ve 2 měsíčních platbách.

  Hlasování: 5 pro

 7. Rada posoudila žádost ZŠ Ždírec n.D. na provedení oprav budov a oplocení areálu ZŠ a rozhodla o tom, že město zaměstná od 15.3.2002 dva zaměstnance z řad občanů důchodců na dohodu o pracovní činnosti k provedení nutných prací v průběhu roku 2002. Mzdové prostředky budou hrazeny v souladu s rozpočtem města s příslušných tříd rozpočtu. Rada dále posoudila žádost ZŠ na zakoupení vypalovací pece v hodnotě 88 tis.Kč pro potřeby školní zájmové činnosti. Investice bude hrazena z prostředků ZŠ.

Usnesení:

 • Rada města souhlasí s přijetím 2 zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti s platností od 15.března 2002.
 • Rada města souhlasí s převodem finančních prostředků ve výši 88.000,-Kč z rezervního fondu do fondu investičního na nákup elektrické vypalovací pece.

Hlasování: 5 pro

 1. Pan Pavel Culek převzal do vlastnictví psa, který byl nalezen na území města a byl umístěn do útulku na ČOV.
 2. Usnesení:

  Rada města rozhodla o osvobození p.Pavla Culka, bytem Květinová 107, od placení poplatku za držení psa

  s platností od 15.3.2002 do 31.12.2004.

  Hlasování: 5 pro

 3. Rada projednala možnost vytvoření dalšího pracovního místa u organizační složky technické služby s tím, že toto místo bude obsazeno odvedencem zařazeným k výkonu civilní vojenské služby. Starosta předložil členům rady seznam odvedenců, kteří požádali o výkon civilní služby a mají trvalý pobyt ve Ždírci n.D. K datu 1.3.2002 evidoval OkÚ 3 žádostí občanů Ždírce o civilní službu, z toho 2 zájemci požádali o odklad nástupu z důvodu studia.
 4. Usnesení:

  Rada města rozhodla o zřízení pracovního místa u organizační složky technické služby města s platností od

  15.dubna 2002 s tím, že toto místo bude obsazeno Václavem Lédlem, r.n.1979, bytem Ždírec n.D., odvedencem

  žádajícím o výkon civilní služby. Nástup odvedence stanovil Okresní úřad Havl.brod na 15.duben 2002.

  Hlasování: 5 pro

 5. Různé:
 1. Rada vzala na vědomí informaci starosty o jednání zástupců Chotěbořska, Pardubického kraje a kraje Vysočina dne 15.března 2002 ve věci přechodu obcí Chotěbořska do Pardubického kraje.
 2. Starosta informoval radu o žádostech občanů z ulic Spojovací, Družstevní a Školní o úpravy dopravního značení. MěÚ již jedná s DI Policie ČR o možnostech řešení dopravní situace.
 3. Rada projednala nabídku společnosti GEOS H.Králové na zpracování dat DTMM (digitální technická mapa města) ve výši 16,-Kč/m uliční čáry. Rada rozhodnutí o zadání zakázky odložila do předložení dalších nabídek geodetických firem.
 4. Starosta informoval radu o žádosti ing.Reinberga na změnu hranic stávajících honiteb. K žádosti po jejím dopracování se vyjádří zastupitelstvo.