Investiční akce města v roce 2003 edit delete

30.12.2002 | Jan Martinec

Investiční akce města v roce 2003 

-          Přestavba budovy školní kuchyně a jídelny včetně technologického vybavení
Realizace červen-září, náklady 4 mil.Kč. 

-          Dokončení výstavby technické infrastruktury v Jižní ulici
Realizace do 30.6.2003, náklady 2,1 mil.Kč. 

-          Dokončení opravy budovy pošty v Horním Studenci (okna, fasáda)
Termín realizace duben – červen, náklady 0,25 mil.Kč. 

-          Dokončení opravy budovy bývalé školy v Údavech (fasáda)
Termín realizace duben – květen, náklady 0,2 mil.Kč. 

-          Zahájení opravy budovy kina ve Ždírci n.D.
Termín realizace březen – září, náklady 0,5 mil.Kč. 

-          Výstavba veřejného osvětlení a chodníků v ulici Brodská
Termín realizace březen – červenec, náklady 1,9 mil.Kč. 

-          Zahájení výstavby technické infrastruktury pro 10 RD v ulici Nad Řekou u lesa Kopanina
Termín realizace březen – květen, náklady 0,6 mil.Kč.

 

Akce, které budou realizovány za předpokladu zajištění financování v průběhu roku 2003

-          Výstavba technické infrastruktury pro 2 RD V H.Studenci a 4 RD na Kohoutově
Termín realizace květen - září, náklady 0,4 mil.Kč.

-          Výstavba chodníku Ždírec n.D. – Nové Ransko
Termín realizace červenec – září, náklady 1,5 mil.Kč.

-          Výstavba části oplocení hřbitova
Termín realizace květen - červenec, náklady 0,3 mil.Kč.