Pozvánka na 10.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou, konané 21.6.2012 edit delete

14.6.2012 | Jan Martinec

Pozvánka na 10.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou, konané 21.6.2012 v zasedací místnosti městského úřadu, Školní 500, začátek v 18:00 hod.

Navržený program zasedání:

 1. Zpráva o činnosti rady města v době od 26.4.2012 do 21.6.2012

 2. Informace o stavu účtů města k 31.5.2012, plnění rozpočtu k 31.5.2012

 3. Závěrečný účet Svazku obcí Podoubraví a Svazku obecních lesů Přibyslav

 4. Úprava směrnice Oběh účetních dokladů

 5. Dohoda o partnerství

 6. Sociální fond

 7. Provoz městského kina

 8. Majetkové záležitosti

 9. Výběrové řízení na čerpání prostředků z FRB

 10. Informace o projektu ISNOV

 11. Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání

 12. Závěr zasedání