Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou, konané 6. září 2012 edit delete

28.8.2012 | Jan Martinec

Návrh programu:

  1. Zpráva o činnosti rady města v době od 21.6.2012 do 6.9.2012

  2. Informace o stavu účtů města k 31.8.2012, plnění rozpočtu k 31.8.2012

  3. Dodatek č. 1 k Pravidlům pro čerpání sociálního fondu, půjčka ze sociálního fondu

  4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku č. 1/2012

  5. Vypořádání půjčky SK DEKORA Ždírec n.D.

  6. Úprava rozpočtu města na rok 2012

  7. Majetkové záležitosti

  8. Zpráva o činnosti Služeb města

  9. Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání

  10. Závěr zasedání