Pozvánka na 13.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou, konané ve čtvrtek 13.12.2012 edit delete

13.12.2012 | Jan Martinec

Pozvánka na 13.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou, konané ve čtvrtek 13.12.2012 v zasedací místosti městského úřadu, Školní 500, začátek zasedání v 17:00 hod.

Program zasedání:

 1. Zpráva o činnosti rady města v době od 25. 10. 2012 do 13. 12. 2012

 2. Informace o stavu účtů města k 30. 11. 2012, plnění rozpočtu k 30. 11. 2012

 3. Zpráva o činnosti výborů zastupitelstva

 4. Rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou

 5. Příspěvky na činnost v roce 2013

 6. Rozpočet města na rok 2013

 7. Rozpočtový výhled města na roky 2013 - 2016

 8. Rozpočet Svazku obcí Podoubraví na rok 2013

 9. Rozpočet Svazku obecních lesů Přibyslav na rok 2013

 10. Částečný audit hospodaření města v roce 2012

 11. Majetkové záležitosti

 12. Vyhláška města č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování a využívání
  komunálních odpadů

 13. Smlouva o přenesené správě veřejného osvětlení

 14. Informace o činnosti Služeb města

 15. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP Jihovýchod

 16. Pověření k zastupování města v obchodních společnostech

 17. Stanovení termínů zasedání zastupitelstva města v roce 2013

 18. Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání

 19. Závěr zasedání