Pozvánka na 14.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou, konané ve čtvrtek 21.02.2013 edit delete

16.2.2013 | Jan Martinec

Ve čtrtek 21.února 2013 se v zasedací místnosti městského úřadu, Školní 500, uskuteční 14.zasedání zastupitelstva města. Začátek zasedání je v 17:00 hod.


Navržené body programu:

 1. Zpráva o činnosti rady města v době od 13. 12. 2012 do 21. 02. 2013

 2. Hospodářský výsledek města za rok 2012, roční účetní závěrka

 3. Zpráva o inventarizaci majetku města k 31.12.2012

 4. Stav účtů města

 5. Zpráva o využití příspěvků na činnost sdružení, spolků a jednotlivců v roce 2012

 6. Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2013

 7. Dodatek č.1 ke směrnici Oběh účetních dokladů

 8. Vyhláška č. 1/2013 o místních poplatcích

 9. Jmenování velitele JPO

 10. Pojmenování ulic

 11. Úprava odměn předsedů osadních výborů a komisí rady města

 12. Majetkové záležitosti

 13. Zpráva o činnosti Služeb města

 14. Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání

 15. Závěr zasedání