Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva města Ždírec n.D., konané 20. dubna 2017, začátek v 18:00 hod. edit delete

18.4.2017 | Jan Martinec

Návrh programu 15. zasedání ZM:      

1.   Zpráva o činnosti rady města v období od 16.02.2017 do 20.04.2017

2.   Informace o stavu účtů k 31.03.2017 a 20.04.2017 a plnění rozpočtu města k 31.03.2017

3.   Zpráva o poskytnutých příspěvcích spolkům v roce 2016

4.   Roční závěrka hospodaření - účetní závěrka roku 2016, závěrečný účet města za rok 2016

5.   Výsledek hospodaření Svazku obecních lesů Přibyslav a Svazku obcí Podoubraví v roce 2016

6.   Zpráva o inventarizaci majetku města k 31.12.2016

7.   Rozpočtové opatření č. 5/2017 – výstavba zázemí multifunkčního hřiště v ulici Jižní, výstavba    

      pečovatelského domu v ulici U Pikulky

8.   Dodatek č. 1 ke směrnici „Oběh účetních dokladů MěÚ v roce 2017“

9.  Podpora činnosti JPO II v roce 2018

10. Majetkové záležitosti – prodej části pozemku č. 243/33 - k.ú. N. Studenec, části pozemku č.

      342/1 - k.ú. Ždírec n.D., části pozemku č. 196/15 a pozemku č. 205/4 – k.ú. Údavy, koupě části

      pozemku č. 196/19 a 205/2 – k.ú. Údavy, koupě pozemku č. 768 – k.ú. Nový Studenec

11. Finanční dar Nemocnici Havlíčkův Brod

12. Informace o činnosti Služeb města

13. Půjčka ze sociálního fondu

14. Diskuze

15. Závěr

Soubory ke stažení: