Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva města Ždírec n.D., konané 14. prosince 2017, začátek v 18:00 hod. edit delete

14.12.2017 | Jan Martinec

Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou, které se uskuteční 14. prosince 2017 v zasedací místnosti městského úřadu, začátek v 18:00 hod.

Návrh programu:

1)   Zpráva o činnosti rady města v období od 26.10.2017 do 14.12.2017

2)   Informace o stavu účtů a plnění rozpočtu města k 30.11.2017             

3)   Směrnice ZM „Dispoziční oprávnění a oběh účetních dokladů MěÚ v roce 2018“

4)   Dílčí kontrola hospodaření města v roce 2017

5)   Příspěvky spolkům na činnost v roce 2018

6)   Zásady pro peněžité plnění

7)   Investiční akce a opravy majetku v roce 2018

8)   Půjčka na financování investiční akce

9)   Vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za likvidaci komunálního odpadu

10) Rozpočet města na rok 2018

11) Rozpočtový výhled na roky 2019-2020

12) Peněžní dar Sdružení rodičů ZŠ Ždírec nad Doubravou

13) Poskytnutí dotace na opravu kulturní památky

14) Delegace zástupců města na valné hromady obchodních společností

15) Majetkové záležitosti – prodej pozemků: parc.č. 342/241 – 342/251 v k.ú. Ždírec n.D.,

      parc.č. 343/63, parc.č. 26/6, dílu „b“ pozemku č. 344/7 a dílu „c“ pozemku č. 365/5,

      k.ú. Nový Studenec

16) Informace o činnosti Služeb města 

17) Stanovení termínů zasedání ZM v roce 2018                                                                  

18) Jmenování členů školské rady

19) Půjčka ze sociálního fondu

20) Diskuze

21) Závěr