Pozvánka na 19.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou, konané ve čtvrtek 19. 12. 2013 edit delete

12.12.2013 | Jan Martinec

19.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou se uskuteční ve čtvretk 19.prosince 2013 v zasedací místnosti městského úřadu, Školní 500. Začátek zasedání je v 17:00 hod.

Návrh programu zasedání:

 1. Zpráva o činnosti rady města v době od 31. 10. 2013 do 19. 12. 2013

 2. Informace o stavu účtů města k 30. 11. 2013, plnění rozpočtu k 30. 11. 2013

 3. Zpráva o činnosti výborů zastupitelstva

 4. Rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou na rok 2014

 5. Příspěvky na činnost v roce 2014

 6. Rozpočet města na rok 2014

 7. Rozpočtový výhled města na roky 2014 – 2017

 8. Dispoziční oprávnění a oběh účetních dokladů MÚ Ždírec n.D. v roce 2014

 9. Rozpočet Svazku obcí Podoubraví, rozpočet Svazku obecních lesů Přibyslav na rok 2014

 10. Dílčí přezkoumání hospodaření města v roce 2013

 11. Majetkové záležitosti

 12. Vyhláška města č.2/2013 o místním poplatku za KO

 13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci na projektu ISNOV

 14. Smlouva o poskytnutí dotace z ROP Jihovýchod

 15. Plán financování obnovy kanalizačního řadu města Ždírec n.D. na roky 2014-2023

 16. Informace o činnosti Služeb města

 17. Pověření k zastupování města v obchodních společnostech

 18. Stanovení termínů zasedání zastupitelstva města v roce 2014

 19. Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání

 20. Závěr zasedání