Pozvánka na 2.zasedání zastupitelstva edit delete

11.12.2002 | Jan Martinec

Návrh program zasedání:

  1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů, volba návrhové komise.
  2. Uzavření zápisu z 1.zasedání.
  3. Zpráva o činnosti rady města v době od 1. do 2.zasedání.
  4. Informace o příjmech a výdajích města v roce 2002.
  5. Projednání návrhu rozpočtu města na rok 2003.
  6. Projednání návrhu realizace investičních akcí na roky 2003-2006.
  7. Jmenování zástupců města do orgánů Svazku obcí Vestec.
  8. Uzavření ankety o setrvání města v kraji Vysočina, či přechodu do Pardubického kraje.
  9. Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání.
  10. Závěr zasedání.