Pozvánka na 20.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou, konané ve čtvrtek 20. 02. 2014, 17:00 edit delete

17.2.2014 | Jan Martinec

Program zasedání:

1) Zpráva o činnosti rady města v době od 19.12.2013 do 20.02.2014
2) Informace o stavu účtů města k 31.01.2014, plnění rozpočtu k 31.12.2013
3) Uzavření půjčky Římskokatolické farnosti Krucemburk
4) Zpráva o inventarizaci majetku města k 31.12.2013
5) Zpráva o využití příspěvků města na činnost fyzických osob, nadací a spolků v roce 2013
6) Zásady pro peněžité plnění poskytované fyzickým osobám za práci ve výborech zastupitelstva a komisích rady města Ždírec nad Doubravou
7) Stanovení výše odměn členů zastupitelstva města
8) Žádost o provedení kontroly hospodaření města za rok 2014
9) Výběrové řízení na čerpání prostředků z Fondu rozvoje bydlení
10) Plán činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou na rok 2014
11) Směna majetku Lesního družstva obcí a podílnických obcí
12) Koupě pozemku v k.ú. Údavy
13) Snlouva o věcném břemeni
14) Informace o činnosti Služeb města
15) Souhlas s členstvím města v MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.
16) Jmenování velitele JPO Horní Studenec
17) Zpráva o činnosti OO Policie ČR Chotěboř za rok 2013
18) Schválení zprávy o uplatňování územního plánu města Ždírec nad Doubravou 
19) Diskuze členů zastupitelstva a hostů zasedání
20) Závěr zasedání