Pozvánka na 21.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou, konané ve čtvrtek 24. 04. 2014 edit delete

17.4.2014 | Jan Martinec

Ve čtvrtek 24.dubna 2014 se v zasedací místnosti MěÚ uskuteční 21.zasedání zastupitelstva města, začátek v 18:00 hod.

Program zasedání:

1) Zpráva o činnosti rady města v době od 20.02.2014 do 24.04.2014
2) Závěrečný účet města za rok 2013, účetní závěrka roku 2013, výsledek hospodaření v roce 2013, audit hospodaření 2013
3) Závěrečný účet Svazku obcí Podoubraví a Svazku obecních lesů Přibyslav
4) Dodatek ke směrnici „Oběh účetních dokladů MěÚ Ždírec n.D.“
5) Informace o stavu účtů města k 31.03.2014, informace o plnění rozpočtu k 31.03.2014
6) Statut Fondu rozvoje bydlení, uzavření výběrového řízení
7) Majetkové záležitosti
8) Stanovení počtu členů zastupitelstva města na volební období 2014-2018
9) Podpora JPO 2 v roce 2015
10) Revitalizace náměstí 9.května – schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
11) Informace o činnosti Služeb města
12)  Hranice pozemku parc.č. 242/10 v k.ú. Stružinec
13) Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání
14) Závěr zasedání