Pozvánka na 22.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou, konané ve čtvrtek 26. 06. 2014 edit delete

23.6.2014 | Jan Martinec

Program zasedání, stanovený radou města 16.06.2014:

1) Zpráva o činnosti rady města v době od 24.04.2014 do 26.06.2014
2) Informace o stavu účtů města k 31.05.2014, informace o plnění rozpočtu k 31.05.2014
3) Zpráva kontrolního výboru o šetření v k.ú. Stružinec
4) Dodatek ke směrnici „Oběh účetních dokladů MěÚ Ždírec n.D.
5) Příspěvek na činnost
6) Majetkové záležitosti
7) Informace o činnosti Služeb města
8) Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání
9) Závěr zasedání

Soubory ke stažení: