Pozvánka na 6.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou edit delete

20.10.2011 | Jan Martinec

Ve čtvrtek 27.října 2011 se v zasedací síni městského úřadu, Školní 500, uskuteční 6.zasedání zastupitelstva města. Začátek zasedání je v 17:00 hodin. 

1.    Zpráva o činnosti rady města v době od 5. do 6.zasedání ZM
2.    Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru
3.    Informace o stavu účtů města, plnění rozpočtu města
4.    Projednání žádosti SK DEKORA o poskytnutí příspěvku na činnost
5.    Rozpočet 2012
6.    Majetkové záležitosti
7.    Zpráva o průběhu investičních akcí
8.    Prodloužení platnosti smlouvy s dopravní společností Veolia
9.    Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání
10.  Závěr zasedání