Pozvánka na 7.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou edit delete

10.12.2011 | Jan Martinec

Ve čtvrtek 15.prosince 2011 se v zasedací místnosti Městského úřadu Ždírec n.D. uskuteční 7.zasedání zastupitelstva města, začátek v 17:00 hod.

Program zasedání:

 1. Zpráva o činnosti rady města v době od 27.10.2011 do 15.12.2011

 2. Informace o stavu účtů města, plnění rozpočtu města

 3. Půjčka SK DEKORA

 4. Příspěvky na činnost v roce 2012

 5. Projednání návrhu rozpočtu města na rok 2012

 6. Majetkové záležitosti

 7. Vyhláška města č.6/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování a využívání
  komunálních odpadů

 8. Vyhláška města č.7/2011 o stanovení času, ve kterém mohou být provozovány výherní hrací přístroje

 9. Pověření k zastupování města v obchodních společnostech

 10. Stanovení termínů zasedání zastupitelstva města v roce 2012

 11. Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání

 12. Závěr zasedání