Ustavující zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou dne 14.11.2002 edit delete

2.11.2002 | Jan Martinec

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou

se koná 14.listopadu 2002

ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou.

Začátek zasedání je v 17,00 hod.

 

Program zasedání:

1)    Zahájení zasedání, určení zapisovatele, volba návrhové a volební komise

2)    Ověření platnosti volby, slib poslanců

3)    Přijetí „Jednacího řádu zastupitelstva“

4)    Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva

5)    Schválení volebního řádu

6)    Volba starosty, místostarosty a 3 členů rady města

7)    Stanovení měsíční odměny členům rady města, členům zastupitelstva a předsedům výborů

8)    Stanovení počtu členů výborů zastupitelstva