Výbory zastupitelstva města a komise rady města edit delete

6.7.2005 | Jiří Pavlíček

1) VÝBORY ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Finanční výbor:
Předseda:
Ing. Jiří UCHYTIL (KSČM), člen zastupitelstva
Členové: Ing.Jindřich Kyncl, Jana Uchytilová, Josef Bříza, Luboš Plíhal

Kontrolní výbor
Předseda: Jaroslav KLEPETKO (ODS), člen zastupitelstva
Členové: Věra Šťastná, Oldřich Novák, Ladislav Dobiáš, Milan Otradovský

Osadní výbor Benátky:
Předseda: Pavel Šustr
Členové: Jiří Lédl, Jan Motl, Milan Šustr

Osadní výbor Studenec:
Předseda: Jiří Dobiáš
Členové: Jitka Josková, Helena Malá, Radka Straková, Jaroslav Kopecký, Václav Štěrba ml.

Osadní výbor Nové Ransko:
Předseda: Josef Šťastný
Členové: Jiří Janáček, Marie Janovská, Josef Černý

Osadní výbor Kohoutov:
Předseda: Alena Moravcová
Členové: Jan Špinar, Jan Chmelík

Osadní výbor Údavy:
Předseda: František Plíšek ml., člen zastupitelstva
Členové: František Joska st., Zdeněk Otradovský, Miloslav Pátek, Karel Bačkovský, Naděžda Turnhöferová

Osadní výbor Stružinec:
Předseda: Miloslav Bříza
Členové: Miloslav Bouška, František Němec

2) KOMISE RADY MĚSTA

Redakční rada Našich novin:
Předseda - šéfredaktor:
Zdeňka Lédlová
Členové: Jana Uchytilová, Anna Horáková, Milada Gajdorusová, Ing.Jiří Pavlíček, Josef Ressl, Zdeněk Marek, Jan Martinec, Dana Matějková

Klub seniorů:
Předseda:
Miluše Mühlfaitová
Členové: Zdeňka Piklová, Zdeňka Česalová, Ludmila Andělová, Božena Břízová