Zápis z 11.schůze rady města edit delete

26.4.2007 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář     

Program schůze:
1) Informace o přiznané podpoře z grantů Fondu Vysočiny 
2) Uzavření smlouvy o příspěvku na investiční akci
3) Ukončení pracovního poměru
4) Vypsání veřejné soutěže č.5/2007 a 6/2007
5) Pronájem bytu v DPS Nad Řekou 560
6) Příspěvek na publikaci
7) Úhrada zimní údržby lyžařských stop
8) Rozvrh využívání hřiště
9) Vybavení sportoviště Nový Studenec
10) Pověření hospodářského oddělení k výkonu agendy


1. Informace o přiznané podpoře z grantů Fondu Vysočiny

Usnesení:
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na projekt „Rozšiřujeme MAN Podoubraví - Ždírec n.D“ - dotace 34.000,-Kč. Příspěvky z Fondu Vysočiny tvoří 40% plánovaných nákladů projektu.
Hlasování: 5 pro

2. Uzavření smlouvy o příspěvku na investiční akci

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 1.738.352,-Kč z prostředků kraje Vysočina na investiční akci „Zefektivnění ČOV Ždírec n.D.“  Příspěvek kraje činí 80% nákladů akce.
Hlasování: 5 pro

3. Ukončení pracovního poměru

Usnesení:
Rada města souhlasí s rozvázáním pracovního poměru s p. Oldřichem J. dohodou k 31.5.2007 z důvodu zrušení pracovního místa obsluhy ČOV Ždírec n.D. a správce stadionu. Město uhradí p. J.  nevyčerpanou řádnou dovolenou, na kterou vznikl zaměstnanci nárok. Odstupné je stanoveno ve výši trojnásobku měsíčního platu.
Hlasování: 5 pro

4. Vypsání veřejné soutěže č. 5/2007 a 6/2007

Usnesení:
Rada města rozhodla o zveřejnění výzvy k podání cenových nabídek ve veřejné soutěži dle zákona č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek - zakázka malého rozsahu:
a) výzva č. 5-2007 – CHODNÍK BENÁTKY
b) výzva č. 6-2007 – ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU KOHOUTOV+BENÁTKY
Hlasování: 5 pro

5. Pronájem bytu v DPS Nad Řekou 560
Rada města projednala žádosti o pronájem bytů v DPS, zejména s ohledem na využití bezbariérového bytu č.2 nájemcům podle jejich zdravotního stavu.

Usnesení:
Rada města pronajala byt č. 2 v DPS Nad Řekou 560 manželům Václavu a Daně P.  na dobu neurčitou. Nájemné a další náležitosti pronájmu bytů v DPS a nájemní smlouvy stanovila rada města svými usneseními v roce 2005.
Hlasování: 5 pro

6. Příspěvek na publikaci
Rada města projednala nabídku společnosti PROXIMA Bohemia na uvedení rozšířeného textu o města v připravované publikaci Encyklopedie KRAJ VYSOČINA.

Usnesení:
Rada města souhlasí s příspěvkem ve výši 5.000,-Kč na rozšíření textu o městě na formát A4 v publikaci Encyklopedie Kraj Vysočina – města a obce, připravovanou společností PROXIMA  Bohemia s.r.o. se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm..
Hlasování: 5 pro

7. Úhrada zimní údržby lyžařských stop

Usnesení:
Rada města souhlasí s příspěvkem na úhradu zimní údržby lyžařských stop. Výši úhrady stanoví obec Škrdlovice ze skutečných nákladů, vykázaných p. Blažíčkem a p. Švejdou.
Hlasování: 5 pro

8. Rozvrh využívání hřiště
Rada města projednala podmínky a možnosti využívání hřiště s umělým povrchem v areálu stadionu SK Dekora a dále návrh využívání hřiště. Ing. Kyncl seznámí s návrhem výkonný výbor SK a rada společně s výborem stanoví definitivní podmínky používání hřiště.

9. Vybavení sportoviště Nový Studenec

Usnesení:
Rada města souhlasí se zakoupením potřebného nářadí a sportovních doplňků na vybavení sportoviště Nový Studenec ve výši do 20 tis. Kč.
Hlasování: 5 pro

10. Pověření hospodářského oddělení k výkonu agendy

Usnesení:
Rada města pověřila s účinností zpětně k 1.1.2007 hospodářské a finanční oddělení městského úřadu výkonem agendy nalezených a opuštěných silničních vozidel a autovraků.
Hlasování: 5 pro

 

------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm2006-2010-11-zapis-2007-04-25-web.pdf 75 kB zápis z 11.schůze rady města ve formátu PDF