Změna v zastupitelstvu města edit delete

19.3.2005 | Jan Martinec

Dne 18.března 2005 se vzdal mandátu člena zastupitelstva města pan Mgr.Jiří Novák. Důvodem vzdání se mandátu je neslučitelnost výkonu funkce člena zastupitelstva s funkcí statutárního orgánu příspěvkové organizace města Základní škola Ždírec nad Doubravou (ředitel ZŠ) ve smyslu znění zákona č.96/2005 Sb. část třetí.
První náhradnicí volební strany SNK Ždírec n.D. je paní Zdena Lédlová, která přijmutí mandátu odmítla z důvodu neslučitelnosti funkcí dle zákona č.96/2005 Sb. část třetí. Paní Lédlová je vedoucí organizační složky města Městská knihovna Ždírec n.D.

Druhým náhradníkem volební strany SNK Ždírec n.D. je pan Miloš Mühlfait, trvale bytem Ždírec n.D., který mandát přijal a od 19.3.2005 se stal členem zastupitelstva města.

Pan Mgr.Jiří Novák byl členem zastupitelstva města nepřetržitě od roku 1990. Do roku 2002 byl také členem rady města. Pro město a občany vykonal v roli zákonodárce samosprávy veliký kus práce. Za tuto práci mu i jménem spoluobčanů děkuji.

                                           Jan Martinec, starosta