Oprava cyklostezky Ždírec - hřbitov Studenec hotova edit delete

8.8.2017 | Jan Martinec

V průběhu měsíce července provedla spol. M-SILNICE a.s. položení nového povrchu cyklostezky ze Ždírce směrem na Studenec. V předstihu provedla spol. ELTER Hlinsko položení kabelů orientačního osvětlení a vztyčení sloupů osvětlení. Do konce léta bude na stezce nastříkána vodící souvislá bílá čára.
Náklady na opravu povrchu cyklostezky jsou 876 tis. Kč. Na opravu přispěje městu Kraj Vysočina z Fondu Vysočiny částkou 350 000,00 Kč.
Náklady na osvětlení stezky dosáhly částky téměř 700 tis.Kč.