Při Tříkrálové sbírce ve Ždírci n. D. bylo vybráno 67.282,- Kč edit delete

12.1.2017 | Bohumír Nikl

Charita České republiky pořádala v letošním roce již sedmnáctý ročník celonárodní dobročinné akce zvanou Tříkrálová sbírka, která je největší dobrovolnickou akcí u nás.

Vybrané finanční prostředky z Tříkrálové sbírky budou použity v Oblastní charitě Havlíčkův Brod. V letošním roce budou tyto finanční prostředky použity na několik projektů: zakoupení potřebných kompenzačních pomůcek, poskytování zdravotní terapie a pomoc klientům při přepravě do jejich domovů.

O tom, že naši občané jsou rok od roku vstřícnější a štědřejší, svědčí i rekordní výtěžek Tříkrálové sbírky ve výši 67.282,- Kč.

Velké poděkování patří všem štědrým dárcům za poskytnuté dary a dětem, které se koledování zúčastnily. Dále patří poděkování všem vedoucím skupinek, kteří věnovali svůj čas této charitativní akci.