Staň se jedním z nás, buď občanem Ždírce nad Doubravou edit delete

11.10.2017 | Jan Martinec

Rada města přijala následující usnesení:

Rada města rozhoduje o poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč každému občanu, který se v době od 1.10.2017 do 31. prosince 2017 přihlásí k trvalému pobytu v městě Ždírec nad Doubravou.

  1. Dar bude poskytnut občanu v hotovosti nebo bankovním převodem na účet v termínu od 15. ledna 2018 do 16. února 2018 za předpokladu, že občan požádal písemně o poskytnutí daru, ke dni předání daru má trvalý pobyt ve Ždírci nad Doubravou a uzavřel s městem darovací smlouvu.
  2. Podmínkou pro obdržení daru je, že žadatel se přihlásil k trvalému pobytu ve Ždírci nad Doubravou v roce 2017 poprvé.
  3. Rada města si vyhrazuje právo darovací smlouvu neuzavřít.
Staň se jedním z nás, buď se občanem Ždírce nad Doubravou!  
 

 Výsledek obrázku pro lidé