Tříkrálová sbírka 2017 - každá koruna pomáhá edit delete

6.1.2017 | Bohumír Nikl

Tříkrálová sbírka 2017 proběhne ve vikariátu Havlíčkův Brod a Humpolec ve dnech 5. - 12. ledna 2017. Záměr na využití prostředků Oblastní charity Havlíčkův Brod získaných z Tříkrálové sbírky 2017 je zakoupení kompenzačních pomůcek, poskytování zdravotní terapie a pomc klintům při přepravě do jejich domovů.

Ve Ždírci nad Doubravou a místních částech města vyjdou do ulic skupinky Tříkrálových koledníků, a to 7. a 8. ledna.

Skupinky tří králů s průvodcem, řádně zapečetěnou kasičkou a s logem Charity, budou procházet ulicemi, zvonit u dveří bytů a domů. Nabídnou příležitost předat dar pro potřebné a poprosí o příspěvek do kasiček s logem Charity. Všechny skupiny bude provázet plnoletá osoba, která bude mít u sebe průkaz pověřující k provádění sbírky.

Zapečetěné kasičky budou také v prodejně COOP (bývalá Jednota) na náměstí 9. května, na podatelně městského úřadu a městské knihovně. Zde můžou občané, kteří Tříkrálové koledníky nepotkají, příspěvek do kasičky vložit.

 

Soubory ke stažení: