Uzavírka Brodské ulice v době od 12. do 27. října 2017 edit delete

9.10.2017 | Jan Martinec

Ředitelství silnic a dálnic ČR oznamuje, že v době od 12. do 27. října bude částečně uzavřena silnice I/34, Brodská ulice, v úseku 395 m, a to od okružní křižovatky po křižovatku u Lázničků. Doprava bude řízena signalizačním zařízením.

Dva dny v tomto termínu bude úplná uzavírka, během které bude v jednom dni provedeno frézování vozovky a v jednom dni pokládka obrusné vrstvy.
Objízdná trasa bude vedena po Chrudimské a Žďárské ulici. Práce bude provádět spol. M-SILNICE, a.s., Pardubice.  

Zahájení prací je posunuto na 12. října. Termín dokončení opravy zůstává nezměněn.