Městský úřad Ždírec nad Doubravou edit delete

VÝZVA č. 2/2017 - REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU - 2. ETAPA edit delete

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY ZADANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ
18.1.2017, Jan Martinec, rubrika Veřejné zakázky

Placení daně z nemovitostí - informace edit delete

Finanční správa nabízí zasílání údajů pro platbu daně z nemovitostí na e-mail poplatníka.
17.1.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

VÝZVA č. 1/2017 - CHODNÍK NOVÉ RANSKO edit delete

Veřejný zadavatel tímto oznamuje vyhlášení zjednodušeného řízení na stavební práce – výstavbu chodníku v místní části Nové Ransko, realizovanou dle projektové dokumentace spol. GREGOR – projekt invest, s.r.o., č.z. 151/2014, a vyzývá uchazeče o zakázku k podání nabídky dle zadávací dokumentace.
12.1.2017, Jan Martinec, rubrika Veřejné zakázky

Oznámení o záměru prodeje nemovitostí č.3/2017 edit delete

Oznámení o záměru prodeje pozemků parc.č. 13/5 a 13/14 v k.ú. Benátky u Ždírce nad Doubravou
6.1.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje nemovitostí (prodej a koupě) č.2/2017 edit delete

Záměr prodeje pozemku parc.č. 536/3 a koupě části pozemku parc.č. 536/4 a 534/2.
4.1.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje nemovitostí č.1/2017 edit delete

Oznámení o záměru prodeje pozemku parc.č. 294/3 v k.ú. Stružinec.
4.1.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska