Městský úřad Ždírec nad Doubravou edit delete

SoD - rekonstrukce Luční ulice edit delete

14.2.2017, Jan Martinec, rubrika Registr smluv

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků edit delete

Společnost ČEPS, a.s.
7.2.2017, Zdeněk Pleva, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru směny nemovitostí č.1/2017 edit delete

Město Ždírec nad Doubravou, v souladu se zákonem o obcích č.128/2000 Sb., oznamuje záměr směny lesních pozemků mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi a Lesním družstvem obcí, sídlo: Přibyslav, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČ: 64259773.
1.2.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje nemovitostí č.4/2017 edit delete

Město hodlá prodat část pozemku parc.č. 708/45 a koupit pozemky parc.č. 708/56 a 803, k.ú. Horní Studenec. Na kupovaných pozemcích je vybudována místní komunikace. Prodávaná část pozemku 708/45 je dlouhodobě nevyužívaná.
30.1.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy č.7/2017, TATRAN Ždírec nad Doubravou - dotace r.2017 edit delete

Zastupitelstvo města rozhodlo na svém 13.zasedání o poskytnutí dotace TATRANU Źdírec nad Doubravou, IČ:15059600. Veřejnoprávní smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
24.1.2017, Libor Málek, rubrika Registr smluv