Městský úřad Ždírec nad Doubravou edit delete

Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti č.6/2017 edit delete

Záměr pronájmu pozemku parc.č. 243/18, k.ú. Nový Studenec.
22.5.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti č.5/2017 edit delete

Pronájem pozemku č. 489/5 v k.ú. Horní Studenec pro zemědělské využití.
7.5.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Rozpočtové opatření č.6/2017 edit delete

Zastupitelstvo města schválilo dne 3.5..2017 rozpočtové opatření č.6/2017.
4.5.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy č. 33/2016 - edit delete

Zastupitelstvo města rozhodlo na svém 13.zasedání o poskytnutí dotace pí.Tamaře Maurer a pí. Vladimíře Hrbáčkové na opravu čelní fasády zámku v Novém Studenci. Oprava této místní památky bude dále financována z prostředků poskytnutých Krajem Vysočina a z prostředků příjemce dotace. Veřejnoprávní smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
4.5.2017, Libor Málek, rubrika Registr smluv

Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti č.4/2017 edit delete

Pronájem části pozemku parc.č 539/1, k.ú. Horní Studenec.
26.4.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Schválený Závěrečný účet Města Ždírec nad Doubravou za rok 2016 edit delete

Zastupitelstvo města projednalo na svém zasedání dne 20.4.2017 návrh Závěrčeného účtu Města Ždírec nad Doubravou za rok 2016 a svým usnesením ho schválilo. Město je nově povinno zveřejnit schválený závěrečný účet města do 30 dnů od jeho schválení na svých internetových stránkách včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření (zákon 250/200 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).
21.4.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.5/2017 edit delete

Zastupitelstvo města schválilo dne 20.4.2017 rozpočtové opatření č.5/2017. Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové výdaje rozpočtu o částku 11 750 977,30 Kč. Tyto navýšené výdaje jsou kryty z přebytků minulých let.
21.4.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města