Městský úřad Ždírec nad Doubravou edit delete

Oznámení o zamýšleném převodu pozemku edit delete

Nový Studenec
20.6.2017, Zdeněk Pleva, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje nemovitostí č.10/2017 edit delete

Záměr prodeje pozemků č. 943/2, 275/13 a části 275/7 v k.ú. Ždírec n.D., Nádražní ulice, pro vypořádání vlastnictví pod parkovištěm.
19.6.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Rozpočtové opatření č.8/2017 edit delete

Rada města schválila na svém zasedání dne 14.6.2017 rozpočtové opatření č. 8/2017. Tímto opatřením se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu o 23 997,76 Kč.
15.6.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti č.7/2017 edit delete

Záměr pronájmu pozemku parc.č. 130/1, ostatní plocha, k.ú. Horní Studenec.
12.6.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti č.7/2017 edit delete

Záměr pronájmu pozemku parc.č. 130/1, ostatní plocha, k.ú. Horní Studenec.
12.6.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Rozhodnutí - povolení termínu uzavírky edit delete

most Nové Ransko
29.5.2017, Zdeněk Pleva, rubrika Úřední deska