Městský úřad Ždírec nad Doubravou edit delete

Oznámení vlivů záměru na životní prostředí edit delete

Extruindustrie CR s.r.o.
15.8.2017, Zdeněk Pleva, rubrika Úřední deska

Rozpočtové opatření č.11/2017 edit delete

Rada města schválila na svém zasedání dne 9.8.2017 rozpočtové opatření č. 11/2017. Tímto opatřením se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu o 333.279,00 Kč.
10.8.2017, Libor Málek, rubrika Městský úřad

Krajský úřad Kraje Vysočina - Oznámení veřejnou vyhláškou edit delete

Objízdné trasy - uzavření mostu 34-049
9.8.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Městský úřad Chotěboř - Oznámení veřejnou vyhláškou edit delete

Objízdné trasy - uzavření mostu
9.8.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Rozpočtové opatření č. 10/2017 edit delete

Rada města schválila na svém zasedání dne 26.7.2017 rozpočtové opatření č. 10/2017. Tímto opatřením se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu o 747 463,00 Kč.
31.7.2017, Libor Málek, rubrika Městský úřad

Oznámení o záměru prodeje nemovitostí č.13/2017 edit delete

Oznámení o záměru prodeje částí pozemků parc.č. 25/1 a 538/4 a koupě části pozemku parc.č. 454, vše k.ú. Horní Studenec
26.7.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje nemovitostí č.12/2017 edit delete

Záměr prodeje části pozemků parc.č. 566/60 a 566/62 v k.ú. Horní Studenec, průmyslová zóna SEVER.
18.7.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Rozpočtové opatření č.9/2017 edit delete

Rada města schválila na svém zasedání dne 12.7.2017 rozpočtové opatření č. 9/2017. Tímto opatřením se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu o 453 834,00 Kč.
17.7.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města