Městský úřad Ždírec nad Doubravou edit delete

Rozpočtové opatření č.15/2017 edit delete

Rada města schválila na svém zasedání dne 18.10.2017 rozpočtové opatření č.15. Celkové příjmy a výdaje rozpočtu se zvyšují o 995 909,90 Kč, financování o 960 583,00 Kč (zapojení úvěru na pořízení traktoru JD s příslušenstvím).
19.10.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti č. 15/2017 edit delete

Pronájem části pozemku pod přístřeškem pro osobní automobil v Jižní ulici.
17.10.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti č. 14/2017 edit delete

Pronájem pozemků parc.č. 185/9 a 185/10, k.ú. Stružinec
17.10.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Rozpočet města edit delete

11.10.2017, Jiří Pavlíček, rubrika Městský úřad

Oznámení o záměru prodeje nemovitosti č. 16/2017 edit delete

Záměr prodeje pozemku parc.č. 307/26, trvalý travní porost, 196 m2, k.ú. Staré Ransko.
26.9.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Pronájem bytu, Údavy 43 edit delete

22.9.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Rozpočtové opatření č.14/2017 edit delete

Rada města schválila na svém zasedání dne 20.9.2017 rozpočtové opatření č. 14/2017. Tímto opatřením se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu o 837 598,18 Kč.
21.9.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města