Městský úřad Ždírec nad Doubravou edit delete

Oznámení o záměru prodeje nemovitostí č.10/2018 edit delete

Záměr prodeje části pozemku parc.č. 517/5, ostatní plocha, k.ú. Horní Studenec.
25.4.2018, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Rozpočtové opatření č.4/2018 edit delete

Rada města schválila na svém zasedání dne 18.4.2018 rozpočtové opatření č.4/2018, kterým se snižují celkové příjmy i celkové výdaje rozpočtu roku 2018 o 30 086 Kč.
19.4.2018, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Porovnání položek výpočtu ceny stočného pro místní části edit delete

Porovnání všech položek výpočtu ceny stočného podle cenových předpisů pro vodné a stočné. Zveřejněno od: 13.4.2018, zveřejněno do: 14.5.2018.
13.4.2018, Jana Uchytilová, rubrika Městský úřad

Oznámení o záměru prodeje nemovitostí č. 9/2018 edit delete

Záměr prodeje části pozemku parc.č. 708/6 (pozemek č. 708/76) a části pozemku parc.č. 708/48 (pozemek č. 708/75), celkem o výměře 160 m2 majiteli sousedních pozemků.
11.4.2018, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Rozpočtový výhled 2019-2020 II edit delete

Zastupitelstvo města projedná na svém zasedání dne 26.4.2018 úpravu rozpočtového výhledu pro roky 2019-2020. Změna se týká roku 2019 z důvodu rekonstrukce školy.
6.4.2018, Libor Málek, rubrika Rozpočet města