Úřední deska Městského úřadu Ždírec nad Doubravou edit delete

Toto je úřední deska Městského úřadu Ždírec nad Doubravou s dálkovým přístupem.

Oznámení vlivů záměru na životní prostředí edit delete

Extruindustrie CR s.r.o.
15.8.2017, Zdeněk Pleva, rubrika Úřední deska

Krajský úřad Kraje Vysočina - Oznámení veřejnou vyhláškou edit delete

Objízdné trasy - uzavření mostu 34-049
9.8.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Městský úřad Chotěboř - Oznámení veřejnou vyhláškou edit delete

Objízdné trasy - uzavření mostu
9.8.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje nemovitostí č.13/2017 edit delete

Oznámení o záměru prodeje částí pozemků parc.č. 25/1 a 538/4 a koupě části pozemku parc.č. 454, vše k.ú. Horní Studenec
26.7.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje nemovitostí č.12/2017 edit delete

Záměr prodeje části pozemků parc.č. 566/60 a 566/62 v k.ú. Horní Studenec, průmyslová zóna SEVER.
18.7.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti č.10/2017 edit delete

Pronájem části pozemku parc.č. 247/5, k.ú. Horní Studenec, pro umístění včelínů.
14.7.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti č.9/2017 edit delete

Pronájem novostavby pohostinství s klubovnou spolku TATRAN Ždírec n.D.
14.7.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti č.8/2017 edit delete

Záměr pronájmu pozemku parc.č. 13/14, k.ú. Benátky u Ždírce n.D.
27.6.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru převodu pozemků č. 11/2017 edit delete

Záměr převodu pozemků parc.č. 489/1 a 490/167, k.ú. Sobíňov - průmyslová zóna JIH
27.6.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska