Úřední deska Městského úřadu Ždírec nad Doubravou edit delete

Toto je úřední deska Městského úřadu Ždírec nad Doubravou s dálkovým přístupem.

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků edit delete

Společnost ČEPS, a.s.
7.2.2017, Zdeněk Pleva, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru směny nemovitostí č.1/2017 edit delete

Město Ždírec nad Doubravou, v souladu se zákonem o obcích č.128/2000 Sb., oznamuje záměr směny lesních pozemků mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi a Lesním družstvem obcí, sídlo: Přibyslav, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČ: 64259773.
1.2.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje nemovitostí č.4/2017 edit delete

Město hodlá prodat část pozemku parc.č. 708/45 a koupit pozemky parc.č. 708/56 a 803, k.ú. Horní Studenec. Na kupovaných pozemcích je vybudována místní komunikace. Prodávaná část pozemku 708/45 je dlouhodobě nevyužívaná.
30.1.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Placení daně z nemovitostí - informace edit delete

Finanční správa nabízí zasílání údajů pro platbu daně z nemovitostí na e-mail poplatníka.
17.1.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje nemovitostí č.3/2017 edit delete

Oznámení o záměru prodeje pozemků parc.č. 13/5 a 13/14 v k.ú. Benátky u Ždírce nad Doubravou
6.1.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje nemovitostí (prodej a koupě) č.2/2017 edit delete

Záměr prodeje pozemku parc.č. 536/3 a koupě části pozemku parc.č. 536/4 a 534/2.
4.1.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska