Volby do Poslanecké sněmovny PČR, 20. a 21. října 2017 - vyhláška o dnu a místě konání voleb edit delete

17.10.2017 | Jan Martinec

               OZNÁMENÍ

                             O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB

do POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Starosta města Ždírec nad Doubravou ve smyslu znění § 15 zákona č. 247/1995 Sb.,    o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,   ve znění pozdějších předpisů

                                  O Z N A M U J E :
  1. Volby do Poslanecké sněmovny PČR se uskuteční

         v pátek 20. října 2017  v době od 14,00 do 22,00 hodin

         a v sobotu 21. října 2017 v době od 8,00 do 14,00 hodin.

  1. Místo konání voleb do PS PČR je:

           a) ve volebním okrsku č. 1: zasedací místnost Městského úřadu Ždírec n.D., Školní 500,  
               pro voliče ze severní části Ždírce n.D., Benátek, Kohoutova, Stružince a Údav,

           b) ve volebním okrsku č. 2: společenská místnost v Domě s pečovatelskou službou ve Ždírci n.D., Nad Řekou 560,                      pro voliče z jižní části Ždírce n.D. a Nového Ranska,

           c) ve volebním okrsku č. 3: budova pohostinství v Horním Studenci čp. 14,  pro voliče z Horního
               a Nového Studence.

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, anebo cestovním  průkazem).
  1. Každému voliči budou dodány tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
  1. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů městský úřad a ve dnech voleb  okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

 

            Ve Ždírci nad Doubravou, dne 29. září 2017.                                  Jan Martinec, starosta v.r.

Soubory ke stažení: