Vyhlášky, poplatky edit delete

Vyhláška města Ždírec nad Doubravou č. 3/2018 edit delete

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
14.12.2018, Bohumír Nikl, rubrika Vyhlášky, poplatky

Vyhláška města Ždírec nad Doubravou č. 2/2018 edit delete

OZV o poskytování účelově vázaných úvěrů z Fondu rozvoje bydlení
3.5.2018, Jan Martinec, rubrika Vyhlášky, poplatky

Vyhláška města Ždírec nad Doubravou č. 2/2016 edit delete

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
16.12.2016, Jan Martinec, rubrika Vyhlášky, poplatky

Vyhláška města Ždírec nad Doubravou č. 1/2016 edit delete

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Ždírec nad Doubravou
1.3.2016, Jan Martinec, rubrika Vyhlášky, poplatky