Nejvyšší fotbalové ocenění pro pana Karla Starého edit delete

10.5.2016 | Jan Martinec

Bývalý dlouholetý přadseda Tatranu Ždírec nad Doubravou pan Karel Starý obdržel nejvyšší uznání v rámci FAČR za rok 2016 - plaketu dr. Václava Jíry.
Blahopřejeme k ocenění dlouholeté práce jménem členů sportovního klubu TATRAN a všech příznivců ždíreckého fotbalu!!!

Zdůvodnění k návrhu na ocenění krajským svazem Kraje Vysočina: 
Klubem, se kterým spojil svůj život, je TJ TATRAN Ždírec nad Doubravou . Tam hrával fotbal, ale i hokej… Pak se aktivně věnoval práci pro klub, byl trenérem mládeže i dospělých, členem výboru. Dlouhá léta býval předsedou a za jeho působení byl dobudován a rozšířen sportovní areál ve Ždírci. Mužstvo dospělých dosáhlo historického úspěchu, postupu do divize. Ze zdravotních důvodů musel před necelými deseti léty ukončit práci funkcionáře, ale stále se zapojuje v roli pořadatele i při údržbě areálu.


pan Karel Starý společně s generálním sekretářem FAČR Rudolfem Řepkou (vlevo) a předsedou výkonného výboru Miroslavem Peltou