Příjem žádostí pro Nová zelená úsporám Light bude v pondělí 9.1.2023 na MěÚ od 8:00 hodin

Nová zelená úsporám Light je dotační program určený na podporu žadatelů pobírající starobní důchod, invalidní důchod 3. stupně nebo pobírající příspěvek na bydlení. Žadatel musí být vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu či rekreačního objektu. Způsobilé výdaje od 12. 9. 2022.

Podporovaná opatření:

Aktivita (typ opatření)Měrná jednotka Dotace (Kč)
Výměna oken1 ks výplně12 000
Výměna vchodových dveří1 ks dveří18 000
Zateplení fasády
běžný metr6 000
Zateplení střechykompletní opatření120 000
Zateplení stropukompletní opatření
50 000
Zateplení podlahy kompletní opatření
60 000

Maximální částka dotace na rodinný dům 150 000 Kč. Výše dotace až 100 % poskytována formou zálohy nebo ex post (u již zrealizovaných projektů). Příjem žádostí od 9. ledna 2023. 

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE naleznete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí https://novazelenausporam.cz/nzu-light/ nebo na webových stránkách MAS Havlíčkův kraj https://www.havlickuvkraj.cz/aktuality/nova-zeleni-usporam-light.

Bližší informace a příjem žádostí budou provádět pracovnice MAS Havlíčkův kraj v pondělí 9.1.2023 od 8.00 do 16.00 hodin v zasedací místnost na MěÚ Ždírec n. D.

Nova-zelena-usporam