Autobusové čekárny Kohoutov a Benátky - dotace edit delete

18.7.2018 | Libor Málek

Celkové náklady akce  148 749 Kč  

Výše dotace                 51 000 Kč   (34,29% z celkových nákladů na akci)

Vlastní zdroje města     97 749 Kč   (65,71% z celkových nákladů na akci)

 

Čekárna na Kohoutově bude odstraněna a na jejím místě bude zhotovena zpevněná plocha a osazena nová čekárna.

Na Benátkách ve směru na Hlinsko v Čechách bude zhotovena zpevněná plocha a osazena nová čekárna.

 

 

 

 

 

 

Fond Vysočiny