Informace o provedené kontrole v ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou edit delete

26.11.2015 | Libor Málek

Informace o  kontrole v ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou

 
 

Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou, IČ: 00268542 je povinno provádět veřejnosprávní kontrolu zřizovaných příspěvkových organizací ve smyslu ustanovení §27 odst. 9 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

 

Dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) oznamujeme, že dne 23.10.2015 proběhla kontrola v Základní škole a Mateřské škole Ždírec nad Doubravou se zaměřením na :

 

    • kontrolu příspěvku zřizovatele za období 1-6/2015,

    • kontrolu tvorby a čerpání rezervního fondu a fondu investic,

    • agendu pokladny

 

 

 

V rámci kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky.

 

Informace o průběhu kontroly jsou uvedeny v Protokole o kontrole z 27.10.2015.