Informace o kontrole v ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou z 12.4.2016 edit delete

13.4.2016 | Libor Málek

Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou, IČ: 00268542 je povinno provádět veřejnosprávní kontrolu zřizovaných příspěvkových organizací ve smyslu ustanovení §27 odst. 9 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

 

Dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) oznamujeme, že dne 12.4.2016 proběhla kontrola v Základní škole a Mateřské škole Ždírec nad Doubravou se zaměřením na :

 

    • kontrolu inventarizace majetku a závazků k 31.12.2015

    • hospodářský výsledek za rok 2015

    • účetní doklady (pořízení majetku).

 

 

 

V rámci kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky.

 

Informace o průběhu kontroly jsou uvedeny v Protokole o kontrole z 12.4.2016, který je k dispozici v hospodářsko-správním oddělení.