Informace o provedené kontrole v ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou edit delete

24.10.2014 | Libor Málek

 

 

Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou je povinno provádět  veřejnosprávní kontrolu zřizovaných příspěvkových organizací ve smyslu ustanovení § 27 odst. 9 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

 

Dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) oznamujeme, že dne 22.10.2014 proběhla kontrola v Základní škole a Mateřské škole Ždírec nad Doubravou se zaměřením na :

 

    • proces schválení účetní závěrky za rok 2013,

    • kontrolu příspěvku zřizovatele za období 1-6/2014,

    • kontrolu pořizování majetku,

    • přijaté faktury (evidence, účtování).

V rámci kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky.

 

Informace o průběhu kontroly jsou uvedeny v Protokole o kontrole z 22.10.2014.