Informace o provedené kontrole v ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou dne 19.10.2017 edit delete

23.10.2017 | Pavlína Brychtová

Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou, IČ: 00268542 je povinno provádět veřejnosprávní kontrolu zřizovaných příspěvkových organizací ve smyslu ustanovení §27 odst. 9 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

 

 

Dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) oznamujeme, že dne 19.10.2017 proběhla kontrola v Základní škole a Mateřské škole Ždírec nad Doubravou se zaměřením na :

 

  • kontrolu dotace "Sdílíme a informace a dovednosti - Ždírecko 2016,

  • kontrolu tvorby a čerpání rezervního fondu a fondu investic,

  • kontrolu evidence majetku

 

 

 

V rámci kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky.

 

Informace o průběhu kontroly jsou uvedeny v Protokole o kontrole z 23.10.2017.

Soubory ke stažení: