Jarní výsadba dřevin edit delete

23.5.2013 | Bohumír Nikl

Služby města Ždírec n. D. provedly za slunečného jarního počasí jarní výsadbu dřevin na několika lokalitách ve Ždírci n. D. a okolí. Na některých místech probíhala výsadba v návaznosti na loňskou výsadbu. Služby města provedly výsadbu stromů na ulici Žďárská, Družstevní, Pilská, na stezce Ždírec-Studenec a ve Stružinci. Vysázeno bylo celkem 85 listnatých stromů, javorů, třešní, jeřábů, lip a bříz. Vysazované stromy byly opatřeny kůlem a tubusem proti poškození zvěří.

Výsadbou stromů se přispívá k postupnému obnovování krajinných prvků a tím ke zvyšování ekeologické stability, biodiverzity a omezování vodní a větrné eroze.