Ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka na návštěvě LDO Přibyslav edit delete

22.8.2016 | Jan Martinec

V pondělí 22. srpna zavítal ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka, doprovázen spolupracovníky z MZe, na pracovní návštěvu Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi. V sídle družstva a v areálu bývalých Rudných dolů získal pan ministr, kolegové z MZe a početná skupina novinářů, informace o problematice lesnictví, zejména "boji" s kůrovcovou kalamitou v podmínkách LDO. Lesní družstvo mělo tak dobrou příležitost pochlubit se panu ministrovi i novinářům dobrými výsledky svého hospodaření.

ministr s doprovodem na Podhorské louce poslouchá výklad ředitele LDO Ing. Jiřího Svobody


pan ministr sází třešeň v areálu Rudných dolů


zleva:
Ing. Jaromír Vašíček, předseda dozorčí rady LČR, p. Václav Augustin, vedoucí polesí Staré Ransko, Ing. Marian Jurečka