Místní akční skupina Havlíčkův kraj informuje... edit delete

18.4.2018 | Bohumír Nikl

    Místní akční skupina (MAS) Havlíčkův kraj byla založena jako obecně prospěšná společnost 8. března 2006 s cílem podpořit rozvoj venkovského regionu v daném území na principech partnerství mezi neziskovým a ziskovým sektorem a místními samosprávami. Cílem MAS je přispět k rozvoji a spolupráci v regionu MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., podpora rozvoje malého a středního podnikání, zlepšení kvality života v regionu a zvýšení jeho přítažlivosti, podpora rozvoje cestovního ruchu a agroturistiky a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví regionu.

    Dne 17. dubna 2018 proběhla v Malé Losenici Valná hromada MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., kde byly zhodnoceny aktivity společnosti za rok 2017 a odsouhlasen plán činnosti na rok 2018. V současné době má MAS 105 členů, z toho 44 členů zastupuje veřejný sektor a 61 členů zastupuje soukromý sektor. MAS zaujímá rozlohu 710 km2 a má více jak 59 tis. obyvatel.
  V programovém období 2014-2020 dostala místní akční skupina k dispozici k financování z fondů EU a národních veřejných fondů na nové výzvy celkem 138,5 mil. Kč. Z toho je v integrovaném regionálním programu (IROP) podpora 75,3 mil. Kč, v programu rozvoje venkova (PRV) 41 mil. Kč, v operačním programu zaměstnanost (OP zaměstnanost) 15,7 mil. Kč a v operačním programu životního prostředí (OPŽP) 6,5 mil. Kč

     Z PRV bylo vyhlášeno již 5 výzev, z OP zaměstnanost a IROP byly vyhlášeny 2 výzvy, OPŽP byla vyhlášena 1 výzva. MAS se také aktivně podílela na kulturně – společenských aktivitách v kraji (Zelené srdce Česka, vydání zdravé kuchařky, Bez stromečku nejsou vánoce,…).