Nové dětské hřiště v lesoparku Kopanina edit delete

20.6.2013 | Bohumír Nikl

V letošním roce proběhla 3.etapa budování příměstského lesa Kopanina. V prvních dvou etapách byl les rozčleněn cestní sítí, která umožňuje průchod lesním pozemkem a současně propojuje pro pěší a cyklisty komunikační síť zástavby obklopující současný les.

Budování cestní sítě v lesoparku Kopanina proběhla v letech 2010 a 2011. Finanční náklady na vybudování této cestní sítě byly 508 tis. Kč. Na tuto akci jsme získali dotace z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 přes Havlíčkův kraj, o.p.s, v celkové výši 392 tis. Kč. Cestní síť byla doplněna mobiliářem -parkové lavičky, odpadkové koše a informační tabule.

Ve 3. etapě bylo navrženo vybudování dětského hřiště pro nejmenší děti. Firma Tomovy parky, s.r.o., z Radvanovic dodala vybavení dětského hřiště. Sestava věž, prolézačka a houpačka jsou vyrobeny z akátového dřeva. Zemní práce a instalaci herních prvků provedly Služby města Ždírec n. D. Finanční náklady prvků dětského hřiště byly 132 tis. Kč.

Dětské hřiště pro nejmenší bude určitě velice dobře sloužit svému účelu.