Poděkování edit delete

8.10.2013 | Bohumír Nikl

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se zúčastnili pomoci při požáru, který vznikl 24. září na náměstí 9. května 303.

Děkujeme profesionálním hasičům z Chotěboře, ale také všem dobrovolným hasičům, zejména ze Ždírce nad Doubravou, kteří odvedli skvělou práci při likvidaci požáru, takovým způsobem, že nevznikly žádné další škody na majetku ostatních obyvatel domu.

Poděkování také patří Městskému úřadu Ždírec nad Doubravou, zejména panu starostovi a místostarostovi, kteří oba nabídli bezprostřední pomoc, dále Službám města Ždírec nad Doubravou a všem zúčastněným, kteří se jakkoliv podíleli na pomoci či likvidaci následků požáru.

Velice si vážíme solidarity známých i neznámých lidí, kterým děkujeme za jejich povzbudivá slova, pozitivní myšlenky i hmotnou výpomoc

Křivský Zdeněk

Hálová Barbora