Poskytování referenčních údajů z registru obyvatel jiným osobám. edit delete

2.4.2013 | Libor Málek

Od 1.7.2012 jsou v České republice spuštěny  základní registry veřejné správy (registr obyvatel, registr osob, registr územní identifikace a nemovitostí, registr práv a povinností). Jejich účelem je především pomoci občanům jednoduše komunikovat  s úřady a jinými osobami.

Městský úřad ve Ždírci nad Doubravou zajišťuje komunikaci se základními registry prostřednictvím Czech POINTu. Rozsah úkonů, které můžeme takto provádět se postupně rozšiřuje.

Občané České republiky a některé další, zákonem č.111/2009 Sb., o základních registrech stanovené subjekty,  mohou nyní poskytovat své vlastní referenční údaje z registru obyvatel  jiným osobám (úkon může provést též zmocněnec, zákonný zástupce nebo opatrovník). Tyto konkrétní údaje (jméno, příjmení, adresa místa pobytu, doručovací adresa, datum, místo a okres narození a úmrtí, státní občanství, záznam o zřízení datové schránky a její identifikátor, čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů ), jakož i jejich změnu mohou  prostřednictvím Czech Pointu předat pouze  fyzickým nebo právnickým osobám, které mají zřízenou datovou schránku.

V reálném životě tak může například nastat situace, kdy občan změní příjmení. Dosud by musel o změně informovat například banku, zdravotní pojištovnu, energetické společnosti apod. Nyní může tato data předat hromadně všem organizacím najednou (za předpokladu, že má již správné údaje zadané v registru obyvatel). Tímto způsobem lze ušetřit čas, ale i prostředky za dopravu, korespondenci apod.

Souhlas s poskytováním údajů lze stejným způsobem kdykoliv odvolat - opět prostřednictvím Czech POINTu. Za uvedené úkony občané neplatí žádné poplatky.