Poslední etapa opravy Příčné ulice zahájena edit delete

3.8.2016 | Jan Martinec

Poslední etapa opravy Příčné ulice byla zahájena výměnou části kanalizačního řadu. Tyto práce provádí fa Toman a financuje je spol. VaK Havlíčkův Brod. Jakmile bude výměna kanalizace ukončena, nastoupí spol. M-Silnice Havlíčkův Brod k provedení výměny obrubníků, výstavbě chodníků a položení asfaltového koberce.
Náklady akce hrazené městem činí cca 1 mil. Kč.