Přání do nového roku 2019 edit delete

30.12.2018 | Bohumír Nikl

Dovolte mi, abych Vám jménem svým, jménem zastupitelstva a zaměstnanců města popřál v novém roce 2019 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, rodinnou pohodu a mnoho osobních a pracovních úspěchů.

Ing. Bohumír Nikl, starosta a Ing. František Němec, místostarosta