Přátelé z Velkých Pavlovic navštívili Ždírec n. D. edit delete

14.5.2013 | Bohumír Nikl

Na setkání seniorů 2013 v Horním Studenci přijali srdečné pozvání naši přátelé z družebního města Velké Pavlovice. V ranních hodinách se jich dostavil plný autobus. Tentokrát se do Ždírce nad Doubravou přijeli podívat členové Svazu postižených civilizačními chorobami v čele s paní Emilií Zajícovou.

Dopolední program pro velkopavlovické byl opravdu bohatý. Navštívili poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru n. S., viděli několik betonových soch malíře a sochaře Michala Olšiaka, u Ždáru n. S., hraniční kámen se lvem a orlicí, u Hamrů n. S. koně vytahující povoz z bahna a draka v Ronově n. S. Další zastávka byla v Žižkově Poli u Žižkovy mohyly a krátká zastávka byla i v Havlíčkově Borové v rodišti K. H. Borovského.

Po celou dobu návštěvy z Velkých Pavlovic je doprovázel starosta Jan Martinec, místostarosta Ing. Bohumír Nikl, paní Miluška Mühlfaitová, paní Ludmila Andělová a paní Božena Břízová.

V odpoledních hodinách byli velkopavlovičtí srdečně přijati na společném setkání seniorů v kulturním domě v Horním Studenci, které na sobotu připravilo město Ždírec n. D. společně s klubem seniorů.

 

Návštěva z Velkých Pavlovic u hraničního kamene se lvem a orlicí u Žďáru n. S

 

Prohlídka poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

 

Žižkova mohyla v obci Žižkovo Pole

 

Spokojené vedoucí - paní Emilie Zajícová a paní Miluška Mühlfaitová

 

K tanci a poslechu hrála kapela pana MUDr. Aleše Bílka

 

Veselá nálada panovala po celé odpoledne